Boliger for alle

I en almen bolig er der ingen, der skal tjene på huslejen. Huslejen er omkostningsbestemt, det vil sige, at regnskabet for den almene boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år.

For begge boligselskabers boligafdelinger gælder det, at vi har beboerdemokrati. Det betyder, at du som beboer kan få medbestemmelse over din husleje og indflydelse på dagligdagen i dit eget boligområde. Læs mere om dine muligheder for indflydelse.

Det almene byggeri er for alle, men har samtidige en række sociale forpligtelser over for de befolkningsgrupper, der har særlige boligbehov.

Læs mere om at bo i almene lejeboliger i pjecen "Almene boliger for alle", som fås på 12 forskellige sprog, og i de andre pjecer fra Boligselskabernes Landsforening.